KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Elektronické požární systémy - MS Elektro Olomouc


Vzhledem k neustálému zvyšování nároků na požární bezpečnost staveb bývá často elektrická požární signalizace nedílnou součástí kolaudované firemní nebo soukromé budovy. Nutnost montáže protipožárního systému je možné rozdělit do dvou základních variant a to povinná, kdy je ze zprávy požárně bezpečnostního řešení jednoznačně zřejmé, zdali daný objekt instalaci požárního systému vyžaduje. Druhá varianta instalace EPS je na základě vlastního uvážení, kdy se investor sám rozhodne ochránit včasným a přesným odhalením hrozící nebezpečí a zabránit tak katastrofálním škodám na majetku, ale především újmách na zdraví a lidských životech.

Elektrickou požární signalizaci lze chápat jako zařízení, sloužící k brzkému rozpoznání hrozícího požáru. Tento stav dává vědět akustickou a optickou signalizací, případně zasláním poplachové zprávy na hasičský záchranný sbor (dále HZS). Ústředna EPS dokáže určit přesnou lokaci ohroženého prostoru. Díky současným vyspělým technologiím je možnost výskytu falešného poplachu zcela eliminován.

EPS se skládá z automatických nebo lineárních hlásičů požáru sloužící k detekci požáru, tlačítkových hlásičů u únikových východů, ústředny EPS pro zpracování a vyhodnocení signálů z hlásičů, poplachovými sirénami, popřípadě vysílače pro přenos poplachové informace na hasičský záchranný sbor a zařízení pro návazná zařízení, která ústředna EPS ovládá.


Návazná zařízení, které lze elektrickou požární signalizací ovládat:

  • Vzduchotechnika
  • Evakuační rozhlas
  • Odblokování únikových východů
  • Odvětrání kouře a tepla
  • Ovládání světlíků
  • Stabilní hasicí zařízení sprintery
  • Vodní clony pro oddělení požárních úseků
  • Otevírání vjezdové brány a klíčového trezoru pro HZS
  • Rádiový přenos na HZS

Norma ČSN 73 0875 platí pro navrhování EPS do nových i stavebně upravovaných objektů, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení!Elektrická požární signalizace Zettler Expert


Nabízíme Vám léty prověřenou EPS systému Zettler Expert, která je naší firmou nainstalovaná v mnoha odlišných provozech. Hlavní výhodou tohoto systémů je vysoká spolehlivost, modulárnost a odolnost proti okolním vlivům (prašnost, chlad, vlhkost, vysoké teploty, silné elektromagnetické pole), minimální morální a technické zastarávání, eliminování výskytu falešných poplachů.

Na ústřednu Zettler Expert ZX1 je možné napojit 250 hlásičů
Na ústřednu ZX4 1000 hlásičů.
Systémy je možné dále rozšiřovat a propojovat.

Provádíme revize a půlroční prohlídky. Rozšiřujeme systémy i jiných výrobců (např. ESSER, SIEMENS, GE, MENVIER)

Pokud potřebujete vypracovat nabídku na elektrickou požární signalizaci, neváhejte nás kontaktovat. Náš obchodní zástupce s Vámi poptávku vyřídí.
KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Odkazy: Izolace proti vodě