KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Elektrická zabezpečovací signalizace - MS Elektro Olomouc


EZS – elektronická zabezpečovací signalizace je systém zabezpečovacích čidel (detektorů) rozmístěných po objektu tak, aby bezpečně střežila vstupní vchody do objektu – dveře, okna atd. Vyhlašuje poplach přenosem informací na pult centralizované ochrany, popřípadě hlasitou sirénou v místě objektu v případech jeho narušení nebo vzniku požáru. Je schopna ohlídat i sama sebe vyvoláním poplachu v případech pokusů o její odpojení. Při výpadku proudu je EZS v činnosti ze svého vlastního záložního zdroje energie až 16 hodin.

Na vstup zabezpečovacího zařízení jsou připojeny detektory pohybu, rozbití skla, kouře, vody, ..atd. Tyto detektory jsou umístěny dle charakteru objektu.


EZS jsou učeny k monitorování:

 • detekce pohybu
 • otevření dveří
 • rozbití oken
 • požáru

V okamžiku, kdy některé z čidel vyhodnotí (poplach) narušení, předají signál ústředně, která, v případě, že jde o neoprávněné vniknutí, vyhlásí poplach.


Poplach může být vyhlášen v těchto případech:

 • nepovolaná osoba vstoupí do střeženého objektu
 • při vzniku požáru

Poplach je vyhlášen houkáním sirény, většinou umístěné na nepřístupném místě budovy s co nejlepší slyšitelností (například pro okolní domy). Informace o poplachu může být přenesena na pult centralizované ochrany – PCO a podle druhu Vaší zakoupené služby vyjíždí zásahová jednotka k objektu nebo dispečer volá kontaktní osobě a informuje o narušení.

Přenos dat v současné době umožňuje většina stávajících ústředen zabezpečovacích systémů. Ústředny musí být doplněny o komunikační zařízení, která zaručují přenos informací na pult centrální ochrany.


Komunikační zařízení mezi EZS a PCO


Nejčastěji se jedná o tyto typy zařízení:
 • GRPS/GSM
 • Rádiový vysílač
 • Telefonní linkaUkázka zabezpečení rodinného domů


Způsoby informování majitele zabezpečovacím systémem


EZS může majitele informovat o události v několika variantách, které lze mezi sebou vzájemně kombinovat:
  akustický alarm - siréna
 • vnitřní
 • venkovní
  optická signalizace
 • maják
 • JUMBO LED
  telefonní komunikátor přes pevnou linku
Zabezpečovací systém zavolá na Váš mobil (telefon), nebo také zašle SMS. Může se též připojit na bezpečnostní agenturu, která v případě poplachu provádí zásah.

Nově zabezpečovací zařízení zavolá na Váš telefon, kde hlasovou zprávou v Českém jazyce Vám je sděleno na které, nebo kterých zónách byl vyvolán poplach.Tak máte absolutní přehled o pohybu nežádané osoby.Dále lze přes tlačítko na telefonu dálkově zapnout nebo vypnout alarm, nebo například si otevřít bránu nebo garážová vrata atd.


Ovládání systému EZS

  Systém lze ovládat několika způsoby, se kterými se budete denně setkávat, je možnost použít
 • LCD klávesnice
 • grafické klávesnice
 • dotykové klávesnice( novinka )
 • dálkového ovladače
 • přes telefon

Způsoby instalace EZS

  drátová
 • možnost různého rozšíření systému
 • bezúdržbový provoz
 • nutnost rozvodů kabeláže ( nejlépe pod omítku při stavbě nebo rekonstrukci objektu )
  bezdrátová
 • odpadá nutnost rozvodů kabeláže
 • rychlá a čistá instalace
 • nutná pravidelná údržba ( výměna baterií přibližně po třech letech )Schematické znázornění EZS systému


Připojení na PCO


V této části se zákazníkovi nainstaluje komunikační zařízení a nastaví přenos informací dle požadavků uvedených ve smlouvě. V té je detailně popsán druh a nastavení zvolené služby, popis střeženého objektu, postup při kontrole objektu zásahovou skupinou, doplňkové služby a další nezbytné náležitosti.

V případě zájmu o napojení na jinou agenturu je potřeba se o podmínkách domluvit s konkrétní vybranou bezpečnostní službou.

Celé bezpečnostní zařízení je napájeno ze sítě 230V stř. a zálohováno vlastním trvale dobíjeným akumulátorem, který udrží zařízení v provozu nejméně po dobu 16 hodin v případě jeho připojení na místo s trvalou obsluhou (PCO). V případě, že toto zařízení nebude připojeno na místo s trvalou obsluhou, je nutno zabezpečit náhradní napájeni akumulátorem po dobu nejméně 64 hodin.


Na závěr bychom chtěli upozornit, že použití EZS nenahrazuje použití mechanických zábranných zařízení (např. zámky, závory, mříže a pod.). Použití mechanických zábran je velmi významným prvkem a ve spojení s EZS zajišťuje nejefektivnější využití bezpečnostní techniky sloužící k ochraně majetku.

Pokud potřebujete vypracovat nabídku na systém EZS, neváhejte nás kontaktovat. Náš obchodní zástupce s Vámi poptávku vyřídí.


Schematické znázornění EZS


KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Odkazy: Izolace proti vodě